Hoe stuur je op duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid

Hoe blijven we langer, gezonder en productiever aan het werk?
Drie tips voor iedereen die wil sturen op duurzame inzetbaarheid.


TIP 1. ANALYSEER HET VERZUIM.
Kijk naar de verzuimoorzaken, verzuimduur en verzuimfrequentie binnen jouw organisatie.
Vergelijk de gegevens ook met het vorige kwartaal en het vorige jaar.
Zijn er trends te ontdekken? Dan is het van belang om daar ook op te gaan sturen.


TIP 2. PARTICIPEREN MOET JE LEREN.
In de troonrede van 2013 werd gesteld dat onze verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in en
Al veel langer hoor ik werkgevers zeggen: “medewerkers moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen.” Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om het herstellen van ziekteverzuim, het volgen van opleidingen of het oplossen van problemen op hun afdeling.
Zit je nu mee te knikken? Realiseer je dan het volgende: participeren moet je leren.
Weten jouw medewerkers wel wat je van hen verwacht? En weten ze hoe zichzelf kunnen faciliteren?
Ga daarover met hen in gesprek. Maak heldere afspraken en coach medewerkers zo nodig wanneer zij (nog) niet goed zijn in zelfmanagement.


TIP 3. FORMULEER EEN HELDER BELEID

Nee, dit is geen open deur. HR-medewerkers en managers zijn vaak uitermate creatief in het vinden van prachtige oplossingen voor acute problemen (beter bekend als brandjes blussen).
Dat is natuurlijk mooi. Maar zorg er voor dat interventies niet alleen maar ad hoc worden ingezet om problemen met betrekking tot inzetbaarheid op te lossen.
Werk ook pro-actief en formuleer een integraal beleid duurzame inzetbaarheid, waarin aandacht is voor:
– het voorkómen van een verminderde inzetbaarheid,
– het vergoten van motivatie
– het verbreden en/of versterken van competenties.

 

Wil je deze tips als whitepaper downloaden klik dan hier.

 

Bron foto: http://www.trendhunter.com