Verplicht (bij)scholen van medewerkers

Nwe Wet Werk & Zekerheid

Weet je het nog? Per 1 juli 2015 geldt er een scholingsrecht voor werknemers.
Dit recht is opgenomen in de nieuwe wet Werk & Zekerheid.

Een werkgever moet een werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie.
Ook wanneer de functie van een werknemer komt te vervallen of wanneer de medewerker zijn/haar functie niet meer kan vervullen.

Ontslag op grond van disfunctioneren is niet meer mogelijk wanneer de ongeschiktheid (mede) komt omdat onvoldoende is geïnverteerd in scholing.

De hele wettekst kun je hier vinden.

Bron afbeelding: Flexmarkt.nl

Advertentie