De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

NEA_2013 

Eind 2013 voerden TNO en CBS voor de tiende keer de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit.
Dit is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Ruim 23.000 werknemers deden er deze keer aan mee.

Het onderzoek besteed aandacht aan organisatie en inhoud van arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Maar ook thema’s als functioneren en inzetbaarheid opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en de balans tussen werk en privé komen aan bod.

De NEA signaleert trends, brengt risicogroepen in kaart en vormt een nationaal referentiebestand voor onderzoek op bedrijfs- en sectorniveau.
De resultaten worden dan ook gebruikt door beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven, onderzoekers, HRM- en arboprofessionals.

Je kunt het onderzoeksrapport hier vinden.

Advertentie

Werkplezier bij gemeenten

Toen ik vorig jaar research deed voor mijn boek ‘werkplezier’ trof ik verschillende gemeenteambtenaren die absoluut niet enthousiast waren over hun vak. Dat wekte mijn verbazing en maakte me nieuwsgierig. Uiteindelijk vormde het zelfs de aanleiding tot een onderzoek onder gemeenten naar werkplezier.

De afgelopen drie maanden benaderde ik de medewerkers van 25 gemeenten met een vragenlijst over werkplezier.
Ik sprak voornamelijk met preventiemedewerkers en arbocoördinatoren over factoren die werkplezier positief en negatief beïnvloeden en hun eigen rol daarbij.
Maar vroeg ook naar hun definitie van werkplezier, de belangrijkste projecten waar zij bij betrokken zijn en het mooiste compliment dat zij ooit kregen in relatie tot hun werkprestaties. Dat leverde fijne gesprekken en een hoop nieuwe inzichten op. De onderzoeksresultaten zijn nog niet allemaal uitgeschreven, maar vandaag deel ik alvast een aantal conclusies met jullie.

14.11_WerkplezierGemeenten

Geen agressie-incidenten meer door nieuwe publiekshal met slimme balie bij Gemeente Velsen

Publiekshal Velsen

De Gemeente Velsen heeft een nieuwe publieksruimte.
Bij de ontwikkeling daarvan is goed nagedacht over veiligheid voor klanten en medewerkers.
Agressie-incidenten aan de balie zijn significant afgenomen sinds de nieuwe ruimte in gebruik is genomen.

Astrid Janse was als arbo adviseur van de Gemeente Velsen betrokken bij de inrichting van de nieuwe balies en de spreekkamers.

Astrid Janse Velsen

Ik vroeg haar: Hoe komt het dat er nu geen incidenten meer zijn?

“Agressie tegen medewerkers met een publieke taak is een breed probleem. Ook onze medewerkers aan de balies en in de spreekkamers hadden hier met enige regelmaat last van.
De verbouwing van onze publiekshal en spreekkamers was een uitgelezen moment om een werkomgeving te creëren die bijdraagt aan de veiligheid van onze mensen. Ik heb mijn input mogen leveren aan de inrichting van de balies en de spreekkamers.
Het publiek komt nu in een fijne omgeving waarin hij/zij wordt gezien. De spreekkamers zijn semi transparant; een mooie mix tussen privacy en sociale veiligheid.
Sinds de ingebruikname van de nieuwe publiekshal en spreekkamers zijn daar geen agressie incidenten meer gemeld. Een heel mooi resultaat.”