(her) Publicatie van interviews Werkplezier

2013.10.19.OMSLAG WERKPLEZIER V7  Arthur_1  Arthur2  Arthur3

Drie van de interviews uit mijn boek worden gepubliceerd op HRzone!

HRzone is een onderdeel van HR Community.
Kort geleden had ik een leuk gesprek met Joren de Koning (kernteam HR Community). Hij stelde me voor aan zijn collega Suzanne van de Schraaf en van het een kwam het ander…

De interviews worden gepubliceerd op:
– donderdag 18 december
– dinsdag 30 december
– donderdag 15 januari

Zet het vast in je agenda ;-)!


HRcommunity
HRcommunity is een bruisend en interactief knooppunt voor iedereen die vindt dat mensen de sleutel vormen voor het succes van organisaties.
Thema’s: veerkracht, wendbaarheid en werkplezier. Voor mens en organisatie!
HRcommunity is met meer dan 55.000 leden, verschillende websites en live bijeenkomsten de grootste maar bovenal meest dynamische en productieve community voor HR & Change in Nederland. Meer weten? Klik dan hier.

Werkplezier bij gemeenten

Toen ik vorig jaar research deed voor mijn boek ‘werkplezier’ trof ik verschillende gemeenteambtenaren die absoluut niet enthousiast waren over hun vak. Dat wekte mijn verbazing en maakte me nieuwsgierig. Uiteindelijk vormde het zelfs de aanleiding tot een onderzoek onder gemeenten naar werkplezier.

De afgelopen drie maanden benaderde ik de medewerkers van 25 gemeenten met een vragenlijst over werkplezier.
Ik sprak voornamelijk met preventiemedewerkers en arbocoördinatoren over factoren die werkplezier positief en negatief beïnvloeden en hun eigen rol daarbij.
Maar vroeg ook naar hun definitie van werkplezier, de belangrijkste projecten waar zij bij betrokken zijn en het mooiste compliment dat zij ooit kregen in relatie tot hun werkprestaties. Dat leverde fijne gesprekken en een hoop nieuwe inzichten op. De onderzoeksresultaten zijn nog niet allemaal uitgeschreven, maar vandaag deel ik alvast een aantal conclusies met jullie.

14.11_WerkplezierGemeenten

Geen agressie-incidenten meer door nieuwe publiekshal met slimme balie bij Gemeente Velsen

Publiekshal Velsen

De Gemeente Velsen heeft een nieuwe publieksruimte.
Bij de ontwikkeling daarvan is goed nagedacht over veiligheid voor klanten en medewerkers.
Agressie-incidenten aan de balie zijn significant afgenomen sinds de nieuwe ruimte in gebruik is genomen.

Astrid Janse was als arbo adviseur van de Gemeente Velsen betrokken bij de inrichting van de nieuwe balies en de spreekkamers.

Astrid Janse Velsen

Ik vroeg haar: Hoe komt het dat er nu geen incidenten meer zijn?

“Agressie tegen medewerkers met een publieke taak is een breed probleem. Ook onze medewerkers aan de balies en in de spreekkamers hadden hier met enige regelmaat last van.
De verbouwing van onze publiekshal en spreekkamers was een uitgelezen moment om een werkomgeving te creëren die bijdraagt aan de veiligheid van onze mensen. Ik heb mijn input mogen leveren aan de inrichting van de balies en de spreekkamers.
Het publiek komt nu in een fijne omgeving waarin hij/zij wordt gezien. De spreekkamers zijn semi transparant; een mooie mix tussen privacy en sociale veiligheid.
Sinds de ingebruikname van de nieuwe publiekshal en spreekkamers zijn daar geen agressie incidenten meer gemeld. Een heel mooi resultaat.”

Arbeidsethos anno 2014

Cursus

Vandaag in Trouw: een artikel over arbeidsethos anno 2014.

“Werknemers zijn meestal positiever over hun generatiegenoten dan over andere leeftijdsgroepen, stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Hoe kijken de verschillende generaties aan tegen leiderschap, de scheiding tussen werk en privé en het arbeidsethos?”
Marco Visser, Trouw 30-10-2014, Economie | pagina 17

Mijn belangrijkste inzicht na het lezen van dit artikel:
Ouderen volgen cursussen om iets te verbeteren waar ze niet goed in zijn.
Jongeren zeggen: Je gaat toch niet investeren in iets waar je niet goed in bent? Je moet juist verder ontwikkelen waar je al goed in bent.

Wil je het hele artikel lezen? Dat kan op de website van Trouw of via Blendle.

Bron foto: startupstockphotos

Vraag ook subsidie aan voor jouw beleid duurzame Inzetbaarheid !

U137P200T1D278842F12DT20091019203320

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen binnenkort subsidie aanvragen wanneer zij investeren in leeftijdsbewust personeelsbeleid. (ESF 2014-2020)

Ook advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Schakel dan wel een echte expert in, zoals ondergetekende 😉

Aanvraagperiode
Aanvragen kan van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn o.a.:
Bedrijfs-of organisatiescan
Gezond en veilig werken
Leercultuur voor werknemers
Inhuur externe adviseur
Aanpassen organisatie van het werk
Arbeidstijdenmanagement

Hoogte subsidie
Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.
Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

 

Masterclass voor loopbaanprofessionals

Loopbaandag_L.Boelens

Op woensdag 8 oktober werkt Louise Boelens met loopbaan en HR professionals aan het thema Ouder Worden & Employabiliteit.

Louise Boelens is coach, arbeidspsycholoog en jurist.
Jullie kennen haar misschien van haar boeken, of van haar column in Trouw. Zie daarvoor haar website.
Louise helpt organisaties bij het opzetten van leeftijdsbewust personeelsbeleid en het vergroten van werkplezier.

Haar masterclass is zeer geschikt voor loopbaanprofessionals en coaches die zich willen verdiepen in de ouder wordende medewerker; die werken in of voor vergrijzende organisaties; en/ of die geïnteresseerd zijn in organisatiedynamiek.
Louise brengt het totale plaatje in beeld: de medewerker, het proces van ouder worden, het werk, de organisatie en er is veel ruimte voor eigen casuïstiek.

De prijs is  € 235,- ZZP/particulier tarief; € 315,- organisatietarief (ex. btw)
Meer informatie.